ล้อเจียรเพชร

ถ้วยเจียรเพชร

การใช้งาน: ลอกออกอย่างรวดเร็วสำหรับคอนกรีต หินแกรนิต หินอ่อน วัสดุทนไฟ และวัสดุก่อสร้าง
* ระดับเกรด: มาตรฐาน เหมาะสำหรับการเจียรทั่วไปและการกำจัดสต็อกที่หนักกว่า                    * ตัวเครื่องทำจากเหล็กที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนซึ่งให้ความทนทานและอายุการเจียรที่เพิ่มขึ้น